Η Melissinos Security με έδρα την Τρίπολη είναι μια σύγχρονη εταιρεία security με στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ασφαλείας. Η εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρμόζει το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 27001 για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, για τις οποίες είναι πιστοποιημένη από την LL-C Certification με βάση τα πρότυπα ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 και ISO 27001.